ANAPUS LAIKO IR ERDVĖS. A. C. BHAKTIVEDANTA SVAMIS PRABHUPĀDA

  4,10 €

       Šis patrauklus leidinys atskleidžia jogos mokslo paslaptis - sankhos, aśtangos ir bhakti sistemų ypatumus, ir suteikia nepakartojamą galimybę panaudojus šias žinias leistis į kelionę, kurios nevaržo materialus kūnas.
       Žmonės gali mėginti patekti į kurią nors planetą, bet tai įmanoma tik transformavus protą, tiksliau, panaudojus jogos galias. Protas yra materialaus kūno branduolys. Kiekvienas, kuris pritaikęs bhakti jogos metodą išmoks nukreipti protą nuo materijos į dvasinį Aukščiausiojo Dievo Asmens pavidalą, lengvai pasieks Dievo karalystę, esančią antimaterialiame danguje.

  Autorius: Jo Dieviškoji Kilnybė A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupāda. Tarptautinės Kṛṣṇos Sąmonės bendrijos įkūrėjas-ācārya
  Leidimo metai: 2012
  Formatas: 13×19 cm, minkšti viršeliai
  Puslapių skaičius: 68

  Kiekis
  Laukiame papildymo


       "Kiekviena gyvoji būtybė, juolab civilizuotas žmogus, nori gyventi amžinai ir laimingai. Šis noras visiškai natūralus, nes amžinatvė ir laimė yra būdingi gyvosios būtybės prigimties bruožai. Tačiau dabar, sąlygojama savo prigimčiai svetimos aplinkos, gyvoji būtybė yra priversta grumtis su periodiškai pasikartojančiu gimimu bei mirtimi ir laimė bei nemirtingumas jai nepasiekiami.
       Vienas naujausių žmogaus norų - noras nukeliauti į kitas planetas - taip pat yra visai natūralus, nes žmogus turi prigimtinę teisę keliauti į bet kurią materialaus ar dvasinio pasaulio vietą. Tarpplanetinė kelionė gundo ir žada nepakartojamus įspūdžius, nes materialiame ir dvasiniame pasaulyje yra nesuskaitoma daugybė skirtingų dangaus kūnų, kuriuose gyvena pačios įvairiausios gyvosios būtybės. Žmogaus norą pasižvalgyti po kitas planetas padės įgyvendinti jogos praktika. Yoga - tai priemonė, leidžianti patekti į bet kurią norimą planetą, net ir tas planetas, kur gyvenimas ne tik amžinas ir palaimingas, bet kur egzistuoja milžinišką džiaugsmą teikiančių energijų įvairovė. Kas patenka į dvasines planetas ir džiaugiasi pasiekta laisve, tas niekada nebegrįš į šią kančių pagairę, kur jo tyko gimimas, senatvė, ligos ir mirtis." Iš knygos pratarmės.

  chat Atsiliepimai (0)