Šiame knygyne rasit daug Vedinių knygų ir žurnalų keturiom kalbom, taip pat kitų šaltinių skleidžiamas žmogaus tobulėjimo, laimės šaltinio ir jo siekimo idėjas. Dėl idėjų gilumo, autoriaus didžiadvasiškumo ir atsidavimo vertingiausios yra Šrilos Prabhupados knygos. Šios knygos vertos ne vieno lengvo paskaitymo, bet ištisų metų jų studijavimo. Tokios jos gilios ir prasmingos. Prabhupados knygos mus keičia. Mes kitaip pradedam matyt pasaulį, žmones, ateina aukštesnis suvokimas, pradedam skirt pelus nuo grūdų. Šios knygos - VšĮ „Knygorama“ šaltinis, jos pagrindas.
Kviečiam susipažint su svamio Šrilos Prabhupados ir kitų autorių biblioteka bei pasiruošt kelionei sėkmės ir laimės link.

Gero apsilankymo knygyne!