Dievas veikia ir per žmones. 2023.05.26
   2023/05/26 00:00:00    komentarai 0

     Šiuo trumpu įrašu pasidalinu tuo, ką per savo gyvenimėlį supratau. Nesutikau tiesiogiai Dievo nei per pirmąją komuniją, nei trumpai patarnaudamas bažnyčioj, nei šiaip kada jon užeidamas tyloj pasibūt, nei melsdamasis, nei dvasinį dokumentinį filmą žiūrėdamas ir net skaitydamas šventųjų biografijas. Bet tai nereiškia, kad Jo nėra. Tiesiog kas aš toks, kad Jis prieš mane pasirodytų, neturiu tam kvalifikacijos. Bet kas tikrai vyksta, tai Dievas veikia per žmones. Dabar kaip tai vyksta? Kai po abitūros niekur neįstojau, atsirado žmogus, kuris nukreipė į studijas. Kai jau slinkau sau tuščiai atvažiavęs kitan miestan link traukinio grįžt namo, iš už kampo netikėtai sutinku žmogų, kuris pakviečia nueit šventyklon ir ten tą vakarą vyksta graži programa. O kur dar pagalbininkai, patarėjai ir padėjėjai. Tai šeimos nariai, giminės, kaimynai, net nepažįstami žmonės. Labai realizuoju, kad gaunu daug pagalbos, globos. Dievas yra globėjas ir mus daboja taip jau kaip ir netiesiogiai, o kažkuria prasme ir tiesiogiai. Šitam pasauly matom tik grubiausius dalykus, o subtilūs paslėpti nuo mūsų juslių. Esam paslaptis paslapty. Tik po daugelio metų nuoširdžios praktikos ir sukauptų materialių ir dvasinių žinių kažką pradėsim grabaliotis ir suprast kur esam ir kodėl. Tai mūsų gyvenimo esmė ir prasmė – susivokti, kitaip sakant praplėsti sąmonę. Gyvūnai kokie gimsta, tokie jie ir iškeliauja, pratęsia giminę ir viso gero, lyg nebūta jų čia. Bet mes, žmonės mąstom apie Dievą, kalbam apie jį, tarnaujam Jam ar Jo dalelėm – augalam, gyvūnam, žmonėm. Dievas nebūtų, jei apie jį nekalbėtumėm, juk logiška. Nieks nekalba apie skraidančius šios planetos miestus, kaimus ar kalnus, nes to paprasčiausiai nėra. Bet kalbam apie daugelį dalykų, kurių nei matom, nei girdim, nei uodžiam: apie interneto, radijo, telefono ryšį, meilę, skonį, jausmus. Nors nieks nejaučia kito žmogaus meilės jausmo, bet kai kalbam apie meilę, juk žinom, apie ką eina kalba.
     Pabandykim įsijungt savistabą ir pajust, kada apturim situacijų, lyg būnam pataisomi, pamokomi, vedami, raginami, skatinami, globojami, nepaliekami vieni ar net nubaudžiami. Ir pažiūrėkim, ar tai bet kuriuo atveju nebus teisinga ir gera, mums į naudą.

Pakomentuoti