Santykiai - gyvenimo pagrindas (2 dalis). 2021.11.20
   2021/11/20 00:00:00    komentarai 0
Santykiai - gyvenimo pagrindas (2 dalis). 2021.11.20

Sveiki!

     pratęsiam pradėtą temą apie santykius. Pagrindas – tai mūsų startas laimės link. Kokias žinias, atitinkamai ir vertybes įgyjam, tokiomis jau vėliau vadovaudamiesi vedami norų veikiam. Pirmiausia žinios, tada testas, egzaminas, ar ne? Mokydamiesi matematikos, fizkultūros, muzikos, geografijos tų žinių negausim. Įprasta mokykla mus išmoko ir palydi iki darbovietės. Bet darbas dar ne viskas. Mums rūpi ir sveikata, finansai, taip pat ir santykiai. Kodėl santykius reikia laikyt svarbiausiu dalyku? Todėl, kad nuo jų priklauso likę. Geri santykiai gerina sveikatą, didina finansus, turim daugiau džiaugsmo, energijos, valios, ryžto, tikslų. Pakrikę santykiai mus erzina, sekina, neleidžia eit toliau, tobulėt, siekt.
     Santykiai yra tai, nuo ko priklausom labiausiai. Tokioj jau vietoj atsidūrėm, kad turim jų mokintis, per juos tobulėjam visokeriopai. Todėl turim skirt didesnį dėmesį kaip palaikyti darnius santykius su savim, aplinkiniais ir Aukščiausiuoju, kas to siekia. Tam reikia žinių. Tai kaip kelių eismo taisyklės, kurių nežinodami darom eismo įvykius vieną po kito. Bumt į vieną žmogų, bumt į kitą. Tai per greit startuojam iš vietos, tai nesilaikom greičio, vis skubam, nepaisom kelio ženklų. Reikia mokintis. Žinios yra investicija. Pati geriausai! Jos mums leidžia nesiblaškyt problemų bangose, turėdami žinių labiau susikoncentruosim eidami tikslo link. Blaškymasis mums gali tiek sutrukdyt, kad nežinosim nei kur einam, nei kur esam. Todėl kai kuriuos dalykus reikia išmokt tiesiog gerai. Juk mokėmės daugybos lentelę. Negali jos išmokt pusė ar tik trečdalį, nes vėliau, kaip jau įsitikinom, ją reikia mokėt visą. Todėl reikia mokintis. Ilgai mokintis, nes santykiai, ryšiai yra sudėtinga tema. Indijoj sako, kad mokintis reikia ilgai, o dirbt greitai. Turėdami žinių ir atsidūrę sunkesnėj situacijoj nedvejosim, negaišim laiko, priimsim teisingą sprendimą ir žygiuosim toliau jau kiek patobulėję. Svarbiausia – tobulėti.
     Šitoj mokykloj mokinsimės pirmiausia santykių abėcėlės, po to vis sudėtingesnių ir subtilesnių dalykų.

Pakomentuoti