ISKCON ŠVENTIEJI. KRIŠNA MANGALA DAS

12,10 €

     Jie buvo paprasti žmonės. Vieną dieną jie sutiko savo dvasinį mokytoją Šrilą Prabhupadą ir jų gyvenimai akimirksniu pasikeitė.
     Ši knyga – tai dvylikos mokinių istorijos, kurios supažindins Jus su pačia ISKCON pradžia: kaip Vakarų pasaulyje buvo pradėta švęsti Vežimų šventė (Ratha Yatra), kas pirmasis išėjo į Amerikos gatves giedoti šventų vardų ir kaip šis seniausias dvasinis žinojimas pasklido po visą pasaulį.


Autorius: Krišna Mangala das
Leidimo metai: 2017
Formatas: 15×22 cm, kieti viršeliai

Puslapių skaičius: 476

Kiekis

     Kartą Šrila Prabupada pasakė: „Vienąkart istorikai parašys, kad Krišnos sąmonės judėjimas išgelbėjo pasaulį pačiomis tamsiausiomis jo valandomis.“ Būtent tai dabar ir vyksta. Klausimas tik tas, ar mes dalyvausime šiame didžiame dvasiniame nuotykyje.
     Kerinčiame ir nuostabiame Krišnos sąmonės pasaulyje yra sielų, kurių jėgai ir žavesiui mūsų širdys negali atsispirti. Tokia buvo transcendentinė iškilių vaišnavų, Viešpaties Krišnos atsidavusiųjų, kurių gyvenimai aprašyti šioje knygoje, prigimtis. Joje pasakojamos dvylikos išaukštintų Šri Šrimad A. Č. Bhaktivedantos Svamio Prabupados mokinių, kurie paliko šį pasaulį 1976-2007 metais, istorijos. Jie buvo ištikimi Šrilos Prabhupados įkurto Tarptautinės Krišnos sąmonės judėjimo nariai ir pasekėjai.

TURINYS
Pratarmė 15
Įvadas 19
   Belaukiant iškilaus atsidavusiojo atėjimo 19
   Šventojo vardo tarnas 21
   Ypatingas Šrilos Prabhupados mokinių statusas 24
   Paties Maloningiausiojo malonė 25
   Prabhupados rūpinimasis savo buvusiu tarnu 27
   Sudama grįžta pas Prabhupadą 28
   "Mane palietė Dievo ranka!“ 30
   "Prabhupada mane pašaukė“ 30
   Malonės nešėjai 32
   Pavyzdžio poreikis 34
   Kančios ir sunkumai 39
   Tarnystė atėjus išsiskyrimui 42
   Įnešti savo indėlį 44

1 skyrius
Džajananda Thakura. Idealus mokinys 49
   Kelionė namo 49
   Vyresnysis brolis 51
   Džajananda buvo pirmasis 54
   Ratha jatros festivalis San Franciske 58
   Prabhupada trokšta pamatyti Džajanandą 60
   Džajanandos nuolankumas 63
   Vidvati sanjasis 66
   Krišnos malonės laidininkas 69
   Tik dėl tarnystės Krišnai 73
   Kelionė su „Radha Damodaros“ grupe 75
   Niujorko Ratha jatra 79
   Sergantis kūnas 84
   Sugrįžimas atgal pas Dievą 87
   Džaja Džajananda! 89


2 skyrius
Višnudžana Svamis. Pilnas mėnulis 95
   Naujojo vaišnavo gimimas 95
   Pirmosios dienos Radha Krišnos šventykloje 98
   Šventojo vardo apsvaigintas 100
   Atidarant naujas šventyklas 104
   "Radha Damodaros“ grupės gimimas 109
   Kelionės su palaimintu Svamiu 112
   Truputis šviesos gali išsklaidyti daug tamsos 117
   Plečiant pamokslavimą 121
   Netikėtas klausimas 125
   Čhota Haridaso istorija 127
   Dvasinė savižudybė 129
   Dingimas 132
   Ypatinga misija 135


3 skyrius
Hladini devi dasi. Atsidavusi Viešpaties tarnaitė 139
   Savęs ieškojimas 139
   Viešpatį Džaganathą įsimylėjusi tarnaitė 141
   Ryžtinga ir palaiminga atsidavusioji 146
   "Eik ir pamokslauk“ 150
   Hladini išvyksta iš Nju Vrindavano 154
   Aukojant save dėl kitų 159
   Vaišnavas nemiršta 163


4 skyrius
Gour Govinda Svamis. Tyras Viešpaties atsidavusysis 167
   Vaikystė 167
   Santuokinis gyvenimas 170
   Beieškant tikro guru 172
   Nuo pirmo įšventinimo iki sanjasos 175
   Dvasinio mokytojo pamokymai 179
   Bhava 181
   Tolesnis guru misijos vykdymas 185
   Išplėstas pamokslavimas 187
   Dieviškas išėjimas 191


5 skyrius
Tribhuvanatha das. Kario drąsa, vaiko nekaltumas 197
   Šviesa tamsoje 197
   Verkiantis dėl Krišnos 200
   Dėkingumas už guru malonę 203
   Šventykla Edinburge 204
   "Bhagavad-gita“ užkariauja arabų pasaulį 207
   Gimęs kovoti už Šrilą Prabhupadą 212
   Nuolanki siela 214
   Grįžimas į Airiją 216
   Festivaliai Afrikoje 219
   Transcendentalus išoriniam pasauliui 223 
   Maliarija 226
   Jį sustabdyti galėjo tik mirtis 227
   Išėjimas 228


6 skyrius
Tamalas Krišna Gosvamis. Prabhupados žmogus 233
   Pirmas žingsnis į kitą pasaulį 233
   Nepaprastas organizatorius 236
   Pamokslavimas Indijoje 240
   "Radha Damodaros“ grupė 242
   Tarno tarnas 246
   Gosvamio Maharadžos šventyklos 250
   Dvi pažangaus pamokslautojo asmenybės pusės 252
   Tragiškas išėjimas 254
   Epilogas 258


7 skyrius
Šridhara Svamis. Linksmasis Svamis 263
   Pradžia 263
   Indijoje – kaip namie 266
   Tapimas Svamiu 268
   Atgal į Duhu 270
   Progresyvus aukų rinkėjas 274 
   Meilė ir dėkingumas savo dvasiniams broliams 276
   Sidabrinis jubiliejus 281
   Atsidavimas Majapurui 283
   Išsiskyrimas stiprina meilę 286
   Nesakyk „sudie“ 289
   Šridharos Svamio žinia 293


8 skyrius
Mula Prakriti devi dasi. Sėkmingas gyvenimas tarnaujant guru 297
   Vaikystė 297
   Lemtingas momentas 298
   Išskirtinė knygų platintoja 300
   Bendravimas su Šrila Prabhupada 302
   Šeiminis gyvenimas 305
   Tarnystės augimas 307
   Pasinėrimas į Šventojo Vardo kartojimą 309
   Unikalūs pasakojimai iš Šrilos Prabhupados gyvenimo 311
   Pamokslavimo centras Ešlande ir šventykla Hile 312
   "Aš paprasčiausiai galvoju apie Šrilą Prabhupadą...“ 317
   Pats palankiausias išėjimas 318
   Atsisveikinimas su didžia siela 322


9 skyrius
Bhakti Tirtha Svamis. Tikrasis dvasios karys 325
   Gimęs garbinti Dievą 325
   Nusivylimas materialiais pasiekimais 326
   Susitikimas su džagat guru 328
   Pamokslavimas universitetuose 331
   Daug svarbiau būti tarno tarnu 335
   Ypatinga Šrilos Prabhupados malonė 337
   Nuostabus naujojo sanjasio daršanas 339
   Pasiaukojamas pamokslavimas Pietų Afrikoje 341
   Nauja pamokslavimo kryptis 343
   Tarnystė ktų vardan 344
   Mirtis kaip galimybė tarnauti kitiems 346
   Gebėjimas keisti žmonių širdis 348
   Pasinėrimas į Vrindavano lilą 350
   Žengimas į nirdžaną bhadžaną 352
   Atsidavusiojo tarnystė niekuomet nesibaigia 355


10 skyrius
Kušukrata das. Veda Vjasos įgaliotas 359
   Talentingas vaikas 359
   Paprasčiausia skaityk „Bhagavad-gitą“ 363
   Bhakta Piteris 364
   "Atsitiktinis“ susitikimas 366
   Persikraustymas į Kaliforniją 368
   Avadhūta 369
   Sanskrito studijos 373
   Dvasinis pionierius 374
   Pasinėręs į misiją 376
   Transcendentalus genijus 378
   Veda Vjasos įgaliotas 381
   Uttašlokos tarnas 385
   Vrindavanas 388
   Paskutinės dienos 390


11 skyrius
Bhaktisvarūpa Damodara Svamis. Įėjimas į rasa lilą 395
   Vaikystė tradiciniame Indijos kaime 395 
   Mokslai ir susitikimas su Šrila Prabhupada 399
   Gyvybė kyla iš gyvybės 404
   Bhaktivedantos institutas 406 
   Mokslo ir religijos sintezė 408
   Dvasinės kultūros ambasadorius 412
   Brangakmeniais išpuošta šventykla 415
   Sanjasis, kuris dovanojo dovanas 418
   Sprogimas Manipuro šventykloje 420
   Įėjimas į rasa lią 422


12 skyrius
   Vibhu Čaitanja das. Kaip sugrįžti pas Dievą 429
   Didžios sielos gimimas 429
   Krišnos Balaramos šventykla 432
   Asmeninis Jų Šviesybių virėjas 435
   Atsidavusysis, patenkintas savo tarnyste Krišnai 437
   Nektaro dalytojas 439
   Dvasinis pasaulis mažame kambarėlyje 442
   Kaip galima pavadinti sadhu? 445
   Kaip sugrįžti pas Dievą 447
   Atsisveikinimas su atsidavusiuoju, kurio širdis tyra 449


Epilogas 453
   Fanatiškumas ar pasiaukojimas 453
   Pergalė prieš mirtį 455
   Sapnai, jaudinantys sielą 458


ISKCON šventųjų gimimo ir išėjimo datos 463
Vardų ir terminų žodynas 465

10 Knygos
chat Atsiliepimai (0)