JAUNIMAS. MĖNESINIS LAIKRAŠTIS SKIRTAS JAUNIESIEMS. 1911 M. SAUSIO NR. VYDŪNAS

5,13 €

     Reikšmingą vietą Vydūno kūrybiniame palikime užima eseistika į publicistika. Apie išskirtinį dėmesį joms vaizdžiai byloja tai, kad mąstytojas ėmėsi leisti periodinius leidinius, kurių skiltis užėmė ištisai jo paties parašyti tekstai. Pirmasis iš jo leidinių – 1905 – 1907 m. ėjęs dvimėnesinis teosofinio pobūdžio žurnalas „Šaltinis“. 1911 m.. mąstytojas M. Raišukytės ir M. Ašmutaičio padedamas, pradėjo leisti žurnalą „Jaunimas“ - „mėnesinį laikraštį skiriąmą jauniesiems“. Iš esmės tai buvo populiarus filosofinis žurnalas, tačiau toks, kuriame aiškinta ne filosofijos teorijos problemos, o paktiškesni žmogaus ir tautos gyvenimo, jaunimo dvasinio brendimo klausimai, į juos žvelgiant iš savų filosofinių pozicijų. Kiekviename numeryje būdavo ir po vieną ar du grynai filosofinius straipsnius, tačiau ir jie daugiau mažiau siedavosi su praktiniais jaunimo savišvietos, pasaulėžiūros ugdymo ar saviauklos klausimais. Daugelyje numerių tilpdavo po straipsnį, liečiantį lietuvių kultūros aktualijas, meno, literatūros klausimus.


Autorius: Vydūnas
Leidimo metai: 2015
Formatas: 14×20 cm, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 16

Kiekis

     Žurnalas pasižymėjo įtaigumu, pagarba ir tolerancija įvarių pažiūrų skaitytojams, buvo visapusiškai patrauklus ir mėgstamas. Jis neabejotinai suvaidino reikšmingą vaidmenį keliant intelektualinę ir apskritai dvasinę Prūsų lietuvių ir Lietuvos jaunimo kultūrą.
Paskutinis „Jaunimo“ numeris išėjo beveik įpusėjus pirmiesiems karo metams – 1914 m. gruodžio mėn. Antraisiais karo metais, 1915-aisiais, Vydūnas dar leido kas ketvirtį išeinančią „Naujovę“, kuri savo pobūdžiu ir struktūra buvo labai panaši į „Jaunimą“, tik tematiškai daugiau susijusi su karo laiko aktualijomis.

9 Knygos
chat Atsiliepimai (0)