VYDŪNAS. VACYS BAGDONAVIČIUS

  6,10 €

       Pateikiama trumpa įžymaus lietuvių mąstytojo, rašytojo ir kultūros veikėjo Vydūno (1868-1953) biografija, išryškinami svarbiausieji jo kūrybinės bei visuomeninės veiklos momentai bei nuopelnai tautai.

  Autorius: Vacys Bagdonavičius
  Leidimo metai: 2015
  Formatas: 13×20 cm, minkšti viršeliai
  Puslapių skaičius: 67

  Kiekis

  Pratarmė

       Vydūno – vieno ryškiausių mūsų kultūros asmenybių reikšmingumas jau yra akivaizdus. Tačiau jo gyvenimas nėra toks žinomas, kokio nusipelnė šis įžymus tautos žmogus. Išsamesnės jo biografijos, parašytos S. Šemerio, A. Krauso, A. Merkelio šiandien mažai kam teprieinamos. Šių eilučių autorius tikisi baigti ir išleisti išsamią tiek gyvenimą, tiek kūrybą apimančią iškiliam rašytojui skirtą monografiją. Tačiau kol ji išvys dienos šviesą, dar praeis kuris laikas. O žmonėms, ypač jaunimui, žinojimo apie įstabią, legendomis apipintą asmenybę reikia jau dabar. Todėl ir ryžtasi leisti šią, nors ir konspektyvią, knygelę, kurios pagrindą sudaro 1987 išėjusios monografijos „Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai“ viena iš dalių. Toji monografija jau irgi yra tapusi bibliografine retenybe. Autorius, peržvelgęs po kiek laiko, pamatė, kad joje įdėta Vydūno gyvenimo apžvalga esminių korektyvų nėra reikalinga ir šiandien. Juo labiau, kad ji parašyta originalių tyrimų pagrindu, remiantis ne tik literatūriniais, bet ir archyviniais šaltiniais. Žinoma, galima gerokai papildyti ir išplėsti, pagyvinti – tai autorius ir daro, rengdamas minėtąją naują monografiją. Na, o jeigu reikia trumpos biografijos, ir kuo greičiau, kažin ar kitokia ji būtų ir naujai rašoma, negu ta, kurią autorius ryžtasi atiduoti skaitytojui, tikėdamasis ne tik jo dėmesio, bet ir atlaidumo.

  9 Knygos
  chat Atsiliepimai (0)