ŚRĪ TATTVA SANDARBHA. VAIŠNAVIZMO EPISTEMOLOGIJA IR ONTOLOGIJA. ŚRĪLA JĪVA GOSVĀMĪ

29,37 €

     Literatūros kūrinys, atskleidžiantis konfidencialią dalyko ar knygos prasmę, apimantis jos esmę, paaiškinantis temos pranašumą ir išplėtęs įvairias jo reikšmes, sanskrito kalba vadinamas sandarbha. „Ṣaṭ Sandarbhas“ yra šešios didžiojo vaišnavų filosofo ir teologo Śrī Jīva Gosvāmī knygos, kuris yra viena iš pagrindinių Gauḍīya Vaiṣṇava bhakti mokyklos šalininkų.
Pradinis Ṣaṭ Sandarbhos pavadinimas buvo Bhāgavata Sandarbha, nurodantis, kad tai esminės Śrīmad Bhāgavata Purāṇos žinios ir sistemingos bei išsamios Vedāntos sintezės išdėstymas ir analizė. Vadinasi, didžiausią naudą skaitytojui gali turėti šių šešių knygų studijavimas iš eilės taip, kaip jis norėjo.
     Pirmoji Ṣaṭ Sandarbha knyga, Tattva Sandarbha, yra viso kūrinio įvadas. Šią knygą galima suskirstyti į dvi dalis; būtent pramāṇa ir prameya. Pirmoje dalyje kalbama apie labai svarbią epistemologijos temą (pramāṇa) arba pagrįsto žinojimo priemonę, be kurios negalima nustatyti nieko įtikinamo. Šiame skyriuje Jīva Gosvāmī nustato Bhāgavata Purāṇą kaip tikrovės diskusijų pagrindą, nes ji išsivystė iš Vyāsos atskleistos tikrovės vizijos arba yra identiška jai virš pažinimo būsenoje samādhi. Tai svarbu, nes reiškia ne tik tai, kad Bhāgavata Purāṇa yra tekstinis apreiškimas, suteikiantis pagrįstų žinių apie tikrovę, bet ir suteikia tiesioginio regėjimo gebėjimų, kaip buvo atskleista pačiam Vyāsai. Be to, tai ne tik pagrįsto žinojimo priemonė, bet ir aukščiausias pažinimas (prameya), nesiskiriantis nuo galutinės Tiesos, Svayam Bhagavān.
     Antrojoje Tattva Sandarbha dalyje kalbama apie pažinimą (prameya). Remiantis jau pirmoje dalyje įtvirtintu epistemologiniu požiūriu, pažinimo nustatymas pasiekiamas ne per loginę analizę, o per tiesioginį apreiškimą Vyāsai samādhi. Taigi neabejotinai parodoma, kad pažinimas yra Svayam Bhagavān, kuris turi įvairių galių.
     Anksčiau šios žinios buvo užrakintos sanskrito kalba, todėl daugumai skaitytojų jos buvo neprieinamos. Satyanarayana Dasa išvertė visą tekstą į anglų kalbą su įmantriais komentarais apie dažnai trumpas Jīvas Gosvāmī ištraukas.
     Jīva Gosvami Sandarbhas paima pradedantįjį už rankos, nukreipdami jį į galutinį prīti arba dieviškosios meilės tikslą. Jie tarnavo praktikams šimtmečius ir yra kruopščiai patikrintas ir patvirtintas įrodymų rinkinys. Jīva Gosvamis parašė Sandarbhas specialiai tiems, kurie trokšta meilėje užmegzti transcendentinės tarnystės ryšį su Bhagavanu. Satyanarayana Dasa komentarai buvo parašyti turint omenyje šį tikslą.
     Visa knyga buvo suskirstyta į aktualius skyrius, tiksliai laikantis bendros Jīvas Gosvāmī požiūrio. Šį pagrindinį planą galima lengvai pasiekti iš turinio, kuris yra žemėlapis, padedantis skaitytojui perskaityti knygą. Šis Tattva Sandarbha leidimas yra būtinas norint suvokti Jīva Gosvāmī metodiką ir tikrovės žemėlapį, kurį jis pateikė visame Ṣaṭ Sandarbhas.
     Śrī Tattva Sandarbha Satyanarayana Dasa išvertė visą sanskrito tekstą, kuris perteiktas originaliu Devanagari raštu, ir pakomentavo kiekvieną skyrių.

Autorius: Śrīla Jīva Gosvāmī
Leidimo metai: 2023
Formatas: 15×22 cm, kieti viršeliai
Puslapių skaičius: 498

Kiekis

    "Žmogaus gyvenimas trumpas ir prabėga negrįštamai, todėl mums skirtą laiką turime išnaudoti išmintingai. "Šrimad Bhagavatam" (11.29.22) Krišna sako, kad žmogaus protą ir išmintį parodo tai, ar jis panaudoja laikiną materialų kūną Amžinatvei pasiekti. Taigi, labai svarbu turėti aiškų daršanos supratimą, kad galima būtų eiti į tikslą jį aiškiai matant.
     Daršana reiškia tikrovės matymą. Daršana - tai sistema, kuri aiškina Tikrovę, empirinę ir transempirinę, atskleidžia, kaip ji susijusi su sąmonę turinčiu "aš", taip pat nužymi kelią, kurį pasirinkus galima aktualizuoti gyvą, betarpišką tos Tikrovės regėjimo galią.
     Absoliuti Tikrovė yra savispindė ir atsiverianti savaime, t.y. jokiomis išorinėmis pastangomis ar priemonėmis Jos atverti negalima. Ji atsiveria tik savo pačios laisva valia ir nėra jokio kito būdo "gauti prieigą" prie Jos. Absoliučią tikrovę pažinti gali tik sąmonę turintis subjektas, subjektas, pasižymintis imanentine pažinimo geba. Sąmoningo "aš" transfenomeninės Tikrovės pažinimo geba - tai potencialybė, aktualizuojama tik veikiant gelminei galiai (svarupa-šakti), kuri pasireiškia bhakti forma. Taigi, " betarpiškos regėjimo gebos aktualizavimas" implikuoja aukščiausių kognityvinių, arba pažinimo, gebų atskleidimą, gebų, kurios, nuskaidrintos gelminės dvasinio atsidavimo galios, tampa tvaria sąmonės struktūra. Taip ši pažinimo, regėjimo arba patyrimo erdvė tampa mums prieinama kiekvieną akimirką." Satyanarayana Dasa

5 Knygos
chat Atsiliepimai (0)