RĀJA-VIDYĀ. KARALIŠKOSIOS ŽINIOS. A. C. BHAKTIVEDANTA SVAMIS PRABHUPĀDA

6,54 €

     Galime didžiuotis savo akademiniu  išsilavinimu, tačiau jei mūsų paklaustų, kas esame, atsakyti nesugebėtume. Visi įsitikinę, kad kūnas yra tikrasis „aš“, bet iš Vedų šventraščių sužinome, kad tai netiesa. Tik pripažinę, kad nesame šie kūnai, galime įgyti tikrąsias žinias ir suvokti, kas esame iš tiesų. 
     „Šis žinojimas – mokslų valdovas, paslapčių paslaptis. Jis – tyriausias, o kadangi per patyrimą leidžia tiesiogiai suvokti savąjį „aš“, jis yra religijos tobulybė. Jis amžinas ir praktikuojamas džiaugsmingai.“ "Bhagavad-gītā" 9.2

Autorius: Jo Dieviškoji Kilnybė A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupāda. Tarptautinės Kṛṣṇos Sąmonės bendrijos įkūrėjas-ācārya
Leidimo metai: 2016
Formatas: 13×19 cm, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 125

Kiekis

     "Materialiame pasaulyje išsilavinimas skirstomas į tiek daug lygių. Kai kurie žmonės nebaigia pradinės ar vidurinės mokyklos, o kiti įgyja universitetinį išsilavinimą - bakalauro, magistro ar mokslų daktaro laipsnius. Tačiau kas yra rāja-vidyā, mokslų valdovas, viso išsilavinimo summum bonum? Tai Kṛṣṇos sąmonė. Tikrasis žinojimas - tai suvokimas, kas aš esu. Nesuvokę savo prigimties, niekada neįgysime tikrųjų žinių. <...>
     Terminas rāja-vidyā nurodo, kad svarbu ne tik žinoti, kas iš tiesų esame, bet ir atitinkamai elgtis. Jei nesuvokiame savo prigimties, kaip mūsų veikla gali būti priderama? Klysdami dėl savo identiteto klaidingai vertinsime ir savo veiklą. Nepakanka paprasčiausiai žinot, kad nesame šie materialūs kūnai: privalome gyventi įsitikinę, kad esame dvasinės būtybės. Veikti, remiantis tokiomis žiniomis, tai užsiimti dvasine veikla - veikla įsisąmoninus Kṛṣṇą." - apie tikrąjį žinojimą rašo Prabhupāda.

10 Knygos
chat Atsiliepimai (0)