KṚṢṆOS SĄMONĖ. AUKŠČIAUSIA JOGOS SISTEMA. A. C. BHAKTIVEDANTA SVAMIS PRABHUPĀDA

  6,16 €

       Yra daugybė skirtingų jogos rūšių. Joga – tai tam tikra sistema, o jogas – asmuo, kuris šią sistemą praktikuoja. Galutinis jogos tikslas yra Kṛṣṇos suvokimas. Todėl užsiimti Kṛṣṇos sąmonės procesu – tai praktikuoti aukščiausios rūšies jogą. Šią aukščiausią jogos sistemą Kṛṣṇa apibūdino „Bhagavad-gītoje“ Savo pačiam artimiausiam draugui Arjunai. Śrīla Prabhupāda išplėtojo Kṛṣṇos idėją šioje knygoje tam, kad naudą gautų visa žmonija.


  Autorius: Jo Dieviškoji Kilnybė A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupāda. Tarptautinės Kṛṣṇos Sąmonės bendrijos įkūrėjas-ācārya
  Leidimo metai: 2015
  Formatas: 13×19 cm, minkšti viršeliai
  Puslapių skaičius: 94

  Kiekis

       "Tokia jogos sistema yra tobula. Kiekvienas, kuris nuolat galvoja apie Kṛṣṇą, yra iškiliausias jogas. Jei siekiate jogos tobulybės, nesitenkinkite vien išorinėmis jos taisyklėmis. Būtina nerti giliau. Jogos tobulybė gali būti pasiekta tik esant samādhi, tai yra nuolat netrikdomai mąstant apie Viešpaties Viṣṇu formą savo širdyje. Štai kodėl jogai keliauja į atokias vietas; ten, kontroliuodami jausmus ir protą, nukreidami juos į Viṣṇu, jie pasiekia samādhi. Tai vadinama jogos tobulybe. Tiesą sakant, tokia jogos sistema be galo sudėtinga. Ji gali būti prieinama tik nedaugeliui žmonių, todėl šventraščiai plačiajai visuomenei jos nerekomenduoja: harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam / kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā. "Šiame Kali amžiuje vienintelis būdas išsivaduoti - giedoti šventąjį Viešpaties vardą. Kito kelio nėra. Kito kelio nėra. Kito kelio nėra." (Bṛihan-nāradīya Purāna"). Citata iš pirmojo skyriaus.

  11 Knygos
  chat Atsiliepimai (0)