ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM. AŠTUNTA GIESMĖ. ''KOSMINIŲ PASAULIŲ SUNAIKINIMAS'' (1-24 SKYRIAI). A. C. BHAKTIVEDANTA SVAMIS PRABHUPĀDA

12,13 €

      "Žmonių visuomenės susipriešinimą sąlygoja tvirtų principų stoka bedieviškoje civilizacijoje. Tačiau Visagalis Dievas egzistuoja. Iš Jo viskas kyla, į Jį viskas remiasi ir Jame randa atilsį. Materialistinis mokslas dėjo nepakankamai pastangų, kad aptiktų pirminį kūrinijos šaltinį, tačiau toks esaties šaltinis neabejotinai egzistuoja. "Śrīmad-Bhāgavatam", arba puikioji "Bhāgavatam", labai argumentuotai, autoritetingai nušviečia šį klausimą.
     "Śrīmad-Bhāgavatam" - tai transcendentinio mokslo veikalas, leidžiantis pažinti ne tik pirminį visa ko šaltinį, bet ir suvokti, kas mus su juo sieja. Jis teigia, kad mūsų priedermė yra tobulinti žmonių visuomenę remiantis tobulomis žiniomis. Šis įspūdingas veikalas parašytas sanskrito kalba, tačiau dabar skaitytojas gali susipažinti su išsamiu jo vertimu į anglų kalbą. Tereikia atidžiai jį perskaityti, ir tobulai suvoksime Dievą, pažinsime tiek daug, kad pajėgsime atremti visų ateistų puolimus." A. C. Bhaktivedānta Svamis


Autorius: Jo Dieviškoji Kilnybė A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupāda. Tarptautinės Kṛṣṇos Sąmonės bendrijos įkūrėjas-ācārya
Leidimo metai: 2015
Formatas: 14×22 cm, kieti viršeliai
Puslapių skaičius: 787

Kiekis

     ""Śrīmad-Bhāgavatam" prasideda nuo apibūdinimo kas yra pirminė priežastis. Tai autoritetingas "Vedānta-sūtros" komentaras, kurį parašė tas pats autorius - Śrīla Vyāsadeva. Pirmose devyniose giesmėse jis padeda skaitytojui nuosekliai suvokti Dievą ir galų gale pasiekti aukščiausiąją Jo pažinimo pakopą. Vienintelis reikalavimas studijuojant šią didžią transcendentinės išminties knygą - skaityti ją nuosekliai, puslapis po puslapio, nesistengiant paskubomis ją perbėgti, kaip tai daroma skaitant įprastas knygas. Reikia atidžiai, vieną po kito studijuoti visus jos skyrius. Kiekviename skyriuje pateikiami originalūs sanskrito tekstai, jų lotyniška transliteracija, pažodinis, kiekvieno posmo vertimas ir komentarai. Taigi sudarant knygą pasirūpinta, kad baigęs skaityti pirmąsias devynias jos giesmes skaitytojas taptų Dievą pažinusia siela.     
     Dešimtoji Giesmė skiriasi nuo pirmųjų devynių tuo, kad joje tiesiogiai aprašyti Dievo Asmens Śrī Kṛṣṇos transcendentiniai darbai. Tiems, kurie nesusipažino su pirmosiomis devyniomis giesmėmis gilesnioji Dešimtosios Giesmės prasmė bus nesuprantama. Visą knygą sudaro dvylika savarankiškų giesmių, ir geriausia ją skaityti iš eilės, nedidelėmis dalimis." A. C. Bhaktivedānta Svamis

9 Knygos
chat Atsiliepimai (0)